SỬ DỤNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÂY

SỬ DỤNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÂY

Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi

STAR N-JACK | TĂNG CƯỜNG QUANG HỢP – THÚC ĐẨY SINH TRƯỞNG

  • Phân chia tế bào, tăng cường chất diệp lục trong lá, thúc đẩy sự quang hợp, sự nảy mầm.
  • Phát triển chồi, cành, thân, lá, làm xanh lá, dày lá, mướt lá, mập thân.
  • Giúp cây sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ.
  • Tổng hợp các chất tạo nên sinh khối quyết định năng suất cây trồng.
  • Phát triển mạnh mẽ cho cây tơ, cây con.